Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โรงเรียนบ้านทวดทอง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
       นายเสถึยร วัฒนาพันธุ์
      ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

        
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2560 ตามลำดับ ดังนี้คือ
  

 
  
คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์

     
  
   

     

 

 


                             โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-357678