Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โรงเรียนบ้านทวดทอง ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าทุกๆท่าน ชมการแข่งขันข่งขันกีฬาสายใยไตรภาคี ทวดทองเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561
   
       นายประยูร เจริญวรรณ    
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

        
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามลำดับ ดังนี้คือ
  

 
  


     
  
   

     

 

 


                             โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-357678