Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง "ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ดูประกาศคลิกที่นี่)"
   
       นายประยูร เจริญวรรณ    
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

        
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตามลำดับชั้น ดังนี้คือ
             ประถมศึกษาปีที่ 1          ประถมศึกษาปีที่ 2

             ประถมศึกษาปีที่ 3          ประถมศึกษาปีที่ 4
             ประถมศึกษาปีที่ 5          ประถมศึกษาปีที่ 6


     
  
   

     

 

 


                             โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-357678